Nytt i Butikken

Nytt i Butikken

 
 Utvikling av språk, kompetanse og arbeidsliv for  innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Vi tilbyr opplæring for å kunne delta i det norske arbeidsliv og samfunn. Vi gir norskopplæring  gjennom arbeid på verkstedene og ut i praksis. Målet er å styrke deltakernes tro på egenutvikling, evner og muligheter og dermed bli i stand til å delta i det ordinære arbeidsmarkedet.