Quo Vadis = Hvor går du?

Vi er et byomfattende tiltak for voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Vi tilbyr norskundervisning og kombinert språk- og arbeidstrening på heltid. Deltakerne er medarbeidere i kantiner og catering, og lager unike håndverksprodukter som selges i egen butikk. Målet er å styrke deres tro på egenutvikling og muligheter for inkludering, integrering og arbeid i det norske samfunnet. 


Mål:

  • Styrke hver deltakers tro på egenutvikling og egne muligheter
  • Bidra til allmenn orientering og integrering i norsk samfunnsliv 
  • Kvalifisere ufaglært arbeidskraft for det norske arbeidslivet 

Organisering:

  • Deltakerne har fast arbeidstid fra kl. 08.00 - kl. 15.35
  • De er tilknyttet et av våre verksteder; søm, strikk, vev, keramikk og kjøkken
  • Hvert verksted har en fast leder, som har tett oppfølging av hver deltaker
  • Deltakerne har norskundervisning fire timer pr. dag tre eller fire dager i uken. Resten av arbeidstiden får de opplæring og trening på verkstedene, i butikk og i kantinene 
  • Hver uke er det faste samlinger med alle deltakerne, der tema er arbeidslivets formelle og uformelle krav og forventninger
  • Vi arbeider systematisk for å finne en egnet arbeidsplass til hver deltaker etter endt periode 

Info.:

Oslo voksenopplæring Rosenhof, avdeling sentrum står for norskundervisningen og Bydel Grünerløkka har ansvar for språk- og arbeidstrening.